Plaing with Craig | The Ludwik Solski State Drama School in Krakow

Plaing with Craig | The Ludwik Solski State Drama School in Krakow

Krakow/Cracovia - PL | The Ludwik Solski State Drama School in Krakow

Teatro Furio Camillo
Sabato 9 Giugno ore 20.30

Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

PWST Wydzialy Zamiejscowe we Wroclawiu

The Ludwik Solski State Drama School

Cracovia (Polonia)

Departments in Wroclaw – Polonia

Presenta

Playing with Craig

Regia
Anna Helman-Twardowska