“Pechowiec” under the care of Wojciech Brawer, awarded at the Roma Teatro Festival

“Pechowiec” under the care of Wojciech Brawer, awarded at the Roma Teatro Festival
July 4, 2016

Pechowiec is a spectacle that was created as part of the subject of Small Theatrical Forms, the so-called individual diploma of fourth year students of the Puppetry Department: Adrianna Maliszewska, Paulina Mikuśkiewicz and Jagoda Siegień.

The author of the text is a pupil directed by the puppet theater Agnieszka Nasierowska.

Wojciech Brawer was responsible for the teaching of the performance and it was thanks to him that we returned with the award for directing. We have received nominations for all categories.

We warmly congratulate and thank you for the happy Pechowiec!

more at: https://www.facebook.com/romateatrofestival/
Roma Teatro Festival!

================================= ORIGINAL

“Pechowiec” pod opieką Wojciecha Brawera nagrodzony na Roma Teatro Festival

4 lipca 2016

Pechowiec to spektakl, który powstał w ramach przedmiotu Małe formy teatralne tzw. dyplom indywidualny studentek IV roku Wydziału Lalkarskiego: Adrianny Maliszewskiej, Pauliny Mikuśkiewicz i Jagody Siegień.

Autorką tekstu jest studentka reżyserii teatru lalek Agnieszka Nasierowska.

Opiekę pedagogiczna nad spektaklem sprawował Wojciech Brawer i to dzięki Niemu wróciliśmy z nagrodą za reżyserię. Otrzymaliśmy nominacje do wszystkich kategorii.

Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za szczęśliwego Pechowca!

więcej na: https://www.facebook.com/romateatrofestival/
Roma Teatro Festival!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.